Bilgiler


AVRUPA;
ROMANYA, MACARİSTAN, SLOVAKYA, ÇEK CUMHURİYETİ, POLONYA, LİTVANYA, LETONYA,ESTONYA

ORTADOĞU;
İRAN, IRAK, SURİYE, ÜRDÜN

TÜRK CUMHURİYETLERİ;
AZERBAYCAN, TÜRKMENİSTAN, KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, GÜRCİSTAN, AFGANİSTAN